ХУРЛЫН ТУХАЙ
Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурал нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрх зүйн орчны шинэчлэл, өөрчлөлтийн болон зохицуулалтын шинэлэг мэдээлэл авахаас гадна аж ахуйн нэгж, Байгууллагын ХАБ-ын асуудлаа шийдвэрлэж буй тэргүүн туршлагаас суралцаж, ХАБ-ын хүрээнд тулгамдсан асуудлаа тодорхойлж, шийдвэрлэх арга хэмжээг хамтдаа эрэлхийлсэн баримт бичиг боловсруулж, хэрэгжилтэнд хамтран ажилладаг онцлогтой.
1
Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурал 2012 оноос хойш жил бүр зохион байгуулагдаж байна
2
Монгол хүний аюулгүй байдлын соёлыг дээшлүүлэх, эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулдаг
3
ХЭМАБ-ын тулгамдсан асуудлаар өндөр дээд түвшинд шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг
4
ХЭМАБ-ыг хангах талаар салбарын бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг танилцуулдаг
5
Танхим болон Цахим хэлбэрээр ААН, Байгууллагууд, Ажилтнуудад нээлттэй оролцоог бүрдүүлж, судалгаа, шинжилгээ, шинэ мэдээлэл өгдөг
6
Аж ахуйн нэгж, Байгууллагын ХАБ-ын асуудлаа шийдвэрлэж буй тэргүүн сайн туршлагыг түгээдэг
Нэн түрүүнд ХАБ-2022
АМАР ТАЙВАН АЮУЛГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ
Бага хурлыг 2022 оны 09-р сарын 14-28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод Танхим болон Цахим хосолсон хэлбэрээр, үргэлжлүүлэн Нэн түрүүнд ХАБ чуулга уулзалтыг Эрдэнэт хотод мөн сарын 30-нд зохион байгуулж төр, засгийн өндөр түвшний сайд, дарга нарыг оролцуулан тодорхой ажил хэрэгч шийдвэр гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тус бага хуралд бүх аймаг, салбарын яамдын төлөөлөлийг оролцуулсан Ерөнхий хуралдааныг зохион байгуулах ба уул уурхай, эрчим хүч, барилга, эрүүл мэндийн салбарууд тусгай хөтөлбөрөөр салбар хуралдаануудыг явуулж өөрсдийн онцлогыг тусгасан шийдвэрүүд гаргах юм.
ХУРЛЫН ЕРӨНХИЙ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД
ЗУРГИЙН ЦОМОГ
Made on
Tilda