НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2022 БАГА ХУРАЛ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАР
ХУРАЛДААНЫ ИЛТГЭЛҮҮД
Барилга хот байгуулалтын яам
Барилгын салбарын ХЭМАБ-ын талаар баримталж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
Ч. Байгалмаа,
"Эвт чулуу" ХХК-ийн чанарын менежер, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны сургалтын менежер
Барилгын салбарт ISO 45001:2018 стандартыг нэвтрүүлсэн туршлагаас
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийн загварчлал ( онол, арга зүй, практик хүрээний асуудал)
Холбоо барих утас:
+976 9916-8013
+976 9499-9347
+976 9950-6767

Цахим хаяг:
moshpa.group@gmail.com
sfmoshpa@gmail.com
  • Нүүр хуудас
  • Хурлын тухай
  • Зохион байгуулах хороо
  • Санамж бичиг
  • 2021 оны хурал
  • 2020 оны хурал
  • 2019 оны хурал
Үйл ажиллагаа

Эрдэм шинжилгээний хурал

Шилдэг ХЭМАБ-ын Сургагч Багш, Ажилтан

МОШПА ТУГ
Made on
Tilda