НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2022
"АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД
МАНЛАЙЛАЛ БА ОРОЛЦОО"

уриан дор
2022 оны 09-р сарын 22-30-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдана
Days
Hours
Minutes
Seconds
Нэн түрүүнд ХАБ-2022
АМАР ТАЙВАН АЮУЛГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ
Бага хурлыг 2022 оны 09-р сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод Танхим болон Цахим хосолсон хэлбэрээр, үргэлжлүүлэн Нэн түрүүнд ХАБ чуулга уулзалтыг Эрдэнэт хотод мөн сарын 30-нд зохион байгуулж төр, засгийн өндөр түвшний сайд, дарга нарыг оролцуулан тодорхой ажил хэрэгч шийдвэр гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тус бага хуралд бүх аймаг, салбарын яамдын төлөөлөлийг оролцуулсан Ерөнхий хуралдааныг зохион байгуулах ба уул уурхай, эрчим хүч, барилга, эрүүл мэндийн салбарууд тусгай хөтөлбөрөөр салбар хуралдаануудыг явуулж өөрсдийн онцлогыг тусгасан шийдвэрүүд гаргах юм.
ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Нэн түрүүнд ХАБ-2022 бага хурлын онцлог нь танхим болон цахим сүлжээг ашиглан сонирхогч талуудын оролцоог хангах, цар тахлын амаргүй цаг үед Монгол хүний аюулгүй байдлын соёлыг дээшлүүлэх, эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулж, ХЭМАБ-ын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэн, ХЭМАБ-ын тулгамдсан асуудлаар өндөр дээд түвшинд шийдвэр гаргахад чиглэх болно.

Та Нэн түрүүнд ХАБ-2022 Бага хуралд ач холбогдол өгч идэвхтэй оролцон, хамтран ажиллахыг хүсье

Хамтын ажиллагааны чиглэлүүд:
ХЭМАБ-ыг хангах талаар салбарын бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, танилцуулга өгөх
Салбарын ААН, байгууллага, ажилтнуудын оролцоог хангах, судалгаа, мэдээлэл авах боломжоор хангах
Салбарын ХАБЭА-н салбар хуралдааныг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
ХУРЛЫН ТУХАЙ
Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурал нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрх зүйн орчны шинэчлэл, өөрчлөлтийн болон зохицуулалтын шинэлэг мэдээлэл авахаас гадна аж ахуйн нэгж, Байгууллагын ХАБ-ын асуудлаа шийдвэрлэж буй тэргүүн туршлагаас суралцаж, ХАБ-ын хүрээнд тулгамдсан асуудлаа тодорхойлж, шийдвэрлэх арга хэмжээг хамтдаа эрэлхийлсэн баримт бичиг боловсруулж, хэрэгжилтэнд хамтран ажилладаг онцлогтой.

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ БАГА ХУРЛЫН 10 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛАВ
НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ 2022
Хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж, эрсдэл дагуулж буй өнөө үед нийгмийн амьдралын бүх түвшинд Аюулгүй байдлын менежментийн бодлого, оролцогч ба сонирхогч талуудын оролцоо, үүрэг, хариуцлага, уялдаа холбоог сайжруулсан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээг дээшлүүлэх шаардлага бий боллоо. Энэ талаар зарим сайн өөрчлөлтүүд гарч, тодорхой үр дүнг бий болгож байна.
Үйл ажиллагааны салбар, эрсдэлийн мөн чанар, төвөгшил харгалзахгүйгээр ААН, Байгууллага өөрийн ХЭМАБ-н тогтолцооны гүйцэтгэлийг сайжруулах, хөдөлмөрийн хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө онцгойлон анхаарч эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаад 2012 оноос хойш тасралтгүй зохион байгуулагдаж буй Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурлын үр дүн нөлөөлсөн гэж зохион байгуулагчид үзэж, сэтгэл хангалуун байдаг.
"ХЭМАБ-н Дэлхийн Конгресс-2021"-ээс ХАБЭА-н салбарын хөгжлийн чиг хандлагад "Advancing a Culture of Prevention-Урьдчилан сэргийлэх соёлыг хөгжүүлэх"-ийг уриалж, асуудлыг тогтолцооны хүрээнд шийдвэрлэх урт хугацааны стратеги, дэвшилтэт арга аргачлал, шинэлэг санаануудыг дэвшүүлж байна.
Нэн түрүүнд ХАБ-2021 Бага хурал 10 дахь жилдээ 2021 оны 10-р сарын 21-22-ны өдрүүдэд "Аюулгүй байдал ба Ковид-19" сэдвийн хүрээнд танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулсан. Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурал 2012 оноос хойш жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалт арга хэмжээ болсон ба анхны хурлыг МУУҮА санаачилж, Эрдэнэт үйлдвэр ивээн тэтгэж, хамтран зохион байгуулсан түүхтэй.
Улс орондоо тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа энэ цаг үед баялаг бүтээгч, хөдөлмөрийн хүний эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, эрдслийг хуваалцах, нийгмийн баталгааг хангах, хөдөлмөрийн бүтээмж болон үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллага, компаниудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн менежментийн чадавхи, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мэдээлэл, сайн туршлага солилцох асуудлаар манай бага хурал 10 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна.
Оролцогч талууд, мэргэшсэн мэргэжилтнүүд ХАБЭА-н эргэн тойронд асуудал дэвшүүлсэн илтгэл хэлэлцүүлж, шийдвэрлэх гарцыг хамтран тодорхойлно. Ажлын байран дахь осол, гэмтэл, өвчлөл, нас баралтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд энэхүү асуудалд хамааралтай оролцогч талууд үүрэг, хариуцлагаа чанд биелүүлж, ажилтан ажлын өдөр дууссаны дараа амар мэнд гэртээ харих боломжийг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаануудыг чиглүүлэн уялдуулах, эргэх холбоотой ажиллахыг чухалчилна.

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО

YouTube-ийн албан ёсны SafetyFirst Mongolia суваг
ХОЛБОО БАРИХ
Утас: +976 9916-8013
moshpa.group@gmail.com

Made on
Tilda